Política de privacidad

AVIS LEGAL Y POLITICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Per donar compliment amb l’ establert en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’ indiquen les dades de la informació general d’ aquest lloc web:

OBJECTE

Aquestes condicions generals (a partir d’ ara, les “Condicions Generals”) regulen l’ ús de tots els serveis d’ aquest lloc web (a partir d’ ara “el Portal”) que ACS INFORMATICOS SL, posa a la disposició dels usuaris d’ Internet. Per la simple utilització del Portal, els usuaris expressen la plena acceptació sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l’ Empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’ instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació als continguts o serveis concrets, que contemplen allò previst en aquestes Condicions Generals sempre i quan no s’ hi oposin .

INFORMACIÓ A L’ USUARI

ACS INFORMATICOS SL, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’ Usuari i l’ informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen la normativa vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’ aquestes dades, pel que se li facilita la següent informació del tractament:

Qui es El responsable del tractament de les seves dades:

El present document constitueix la Política de privacitat que s’ aplica a totes les dades de caràcter personal que ACS INFORMATICOS SL tracta sobre vostè. A continuació us informem sobre les dades identificatives del RESPONSABLE del tractament: 

Responsable: APLICACIONES COMUNICACIONES Y SERVICIOS INFORMATICOS SL
CIF: B-60928264
Adreça Postal: C / ARAGON 210 4º 3ª – 08011 — BARCELONA
Telèfon de contacte: 933.235.524
Correu Electrònic: fos@acsinformaticos.com
Dades del contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD-DPO): lopd@msanchez.cat 

Finalitat

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

curriculums:

L’ informem que la recollida i tractament de les seves dades personals a través del web té com a finalitat possibilitar de la participació en els processos de selecció de personal organitzats per ACS INFORMATICOS SL. Les respostes a les preguntes plantejades en el formulari marcades amb un asterisc tenen caràcter obligatori. No facilitar aquesta informació comporta a excloure la seva candidatura en els processos de selecció.

L’ informem que ACS INFORMATICOS SL conservarà les seves dades en el cas de resultar el candidat elegit, formaran part del seu expedient d’ empleat. En cas de no prosperar la seva candidatura, conservarem les seves dades per a futurs processos de selecció, en l’ àrea de la seva formació acadèmica i / o professional, en tant disposem del seu consentiment i durant 2 anys en cas de no existir actualitzacions del mateix durant aquest període de temps. En qualsevol cas, ACS INFORMATICOS SL es reserva la facultat d’ eliminar o destruir la informació que pogués obrar en els seus fitxers, en qualsevol moment i sense previ avís. A aquests efectes, adoptarà les mesures de seguretat pertinents per impedir la restauració o recuperació de les dades per tercers.

Drets: Vostè Podrà exercitar els drets d’ accés, rectificació, Supressió, Oposició, i, si escau, Limitació o Portabilitat. Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit a l’ adreça a dalt assenyalada dirigit al delegat de Protecció de Dades o enviar un e-mail a lopd@msanchez.cat. Haurà d’ especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, ha d’ adjuntar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’ aportar també document que acrediti la representació i document identificatius de la mateixa. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades lopd@msanchez.cat o interposar una reclamació davant l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

El candidat es compromet a aportar informació verídica i actualitzada. ACS INFORMATICOS SL, no assumeix responsabilitat per la falta de veracitat i actualització de la informació aportada.

Butlletí / Comunicacions comercials

En els casos en què ens atorguis el teu consentiment segons el que preveu l’ article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, utilitzarem les teves dades identificatives i de contacte per enviar-te informació sobre les novetats de la pàgina web, notícies d’ interès sobre el sector, així com promocions i ofertes dels nostres productes i serveis.

La vigència de les promocions que t’ enviem poden estar subjectes a la disponibilitat dels productes i a especificacions més concretes sobre les mateixes. Davant de qualsevol dubte, et informarem sobre les condicions de les promocions a través del nostre Departament d’ Atenció al Client.

XARXES SOCIALS

Mitjançant la nostra pàgina web pot accedir a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram d’ accés obert a tots els usuaris. Es tracta de llocs web on l’ usuari pot registrar i seguir-nos gratuïtament. En aquestes xarxes socials els usuaris podran conèixer de les nostres activitats, opinions, accedir a les fotos i vídeos. Els usuaris d’ aquestes xarxes socials han de ser conscients que aquest lloc és independent de la nostra web i està obert, és a dir, és visible per a tots els seus usuaris, i les polítiques de privacitat a aplicar a aquests continguts són les fixades per Facebook, Twitter, Instagram. “ACS INFORMATICOS SL” no és titular de les xarxes socials.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Criteris de conservació de les dades: Es conservaran mentre hi hagi un interès ambdues parts per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimizació de les dades o la destrucció total dels mateixos.

Legitimació:

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de contracte de subscripció a les activitats que promou l’empresa i la gestió a les seves consultes rebudes mitjançant el formulari de contacte (segons els termes i condicions que consten en la nostra política de privacitat).

L’ oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de serveis. 

Destinataris:

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No es comunicaran les dades a cap destinatari, excepte per una obligació legal.

Drets:

Quins són els vostres drets?

 Access
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ACS INFORMATICOS SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Rectificació
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

Supressió
Les persones interessades podran sol·licitar l’ eliminació de les seves dades personals i ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Oposició
Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb fins de serveis que ens sol·licitin del seu interès. ACS INFORMATICOS SL deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Limitació del Tractament
En determinades circumstàncies que preveu l’ article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els següents casos.

  • Mentre es comprova la impugnació de l’ exactitud de les teves dades.
  • Quan el tractament és il·lícit. Però s’ oposa a exercir el dret a la supressió de les seves dades.
  • Quan en ACS INFORMATICOS SL no necessita tractar les seves dades, però vostè els necessita per a l’ exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan vostè s’ oposi al tractament de dades per al compliment d’ una missió en interès públic o per a la satisfacció d’ un interès legítim. Mentre es verifica si els motius legítims per al tractament per davant dels de vostè.

 

Portabilitat
En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Com podeu exercir els drets?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades es duen a terme per ACS INFORMATICOS SL.

Pot exercir els seus drets d’ accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan siguin procedents, davant APLICACIONES COMUNICACIONES Y SERVICIOS INFORMATICOS SL, C / ARAGON 210 4º 3ª – 08011 — BARCELONA o a l’ adreça de correu electrònic fos@acsinformaticos.com.

Per exercitar els seus drets, s’ haurà d’ acompanyar a la seva sol·licitud, el seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat.

Quines vies de reclamació hi ha?
Les persones interessades tenen dret a presentar una reclamació davant l’ Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’ exercici dels seus drets, i la forma de posar-se en contacte amb ella mitjançant la pàgina web. http://www.agpd.es.

 

Avis legal

CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’ USUARI

Els Usuaris, mitjançant l’ entrada de dades en els camps en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’ Usuari garanteix que les dades personals facilitades a ACS INFORMATICOS SL són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

ACS INFORMATICOS SL informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’ un servei òptim a l’ usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, ACS INFORMATICOS SL està complint amb les disposicions de la normativa GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’ article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’ interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats .

ACS INFORMATICOS SL garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR, per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER ALS USUARIS

Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de ACS INFORMATICOS SL, els usuaris s’ abstindran d’ obtenir o intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i en general qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis utilitzats per ells, per mitjans diferents dels que s’ hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels que s’ emprin habitualment a aquest efecte a Internet.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de ACS INFORMATICOS SL (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d’ exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de ACS INFORMATICOS SL constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.


POLÍTICA DE COOKIES

A través d’ aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

Amb la finalitat d’ oferir el millor servei i amb l’ objecte de facilitar l’ ús, s’ analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’ activitat dels visitants i la seva freqüència d’utilització. A aquests efectes, ACS INFORMATICOS SL utilitza la informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d’ Internet.

ACS INFORMATICOS SL no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris, ni registra les adreces IP d’ accés. Únicament s’ utilitzen cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l’ usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen).


EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

L’ empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través d’aquest portal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l’ empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’ accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d’ utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de l’ empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l’ usuari, els quals hauran d’ exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

ACS INFORMATICOS SL i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips són marques protegides per ACS INFORMATICOS SL. Les denominacions d’ altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’ interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola.