Outsourcing

Serveis outsourcing
Perfils IT amb incorporació flexbile.
Les empreses necessiten incroporar tècnic us de manera flexible.

Desenvolupament d’Aplicacions.
Equip propi amb àmplia exp eriencia en el desenvolupament d’aplicacions informàtiques a mida.

Suport i Assistència Tècnica.
En entorns de desenvolupament i sist emas, artención al client, gestió de xarxes mitjançant la prestació de serveis en
instlaciones de clients per al desenvolupament de projectes, suport, microinformàtica.

Serveis de Help Desk
Externalitzar el servei H elp Desk ajuda a l’empresa a mantenir l’eficiència operativa, millorant els nivles de
productivitat.